The Simple Past / Belirli Geçmiş Zaman

2009-10-28 22:51:00
The Simple Past / Belirli Geçmiş Zaman  


 
--> Did/Didn't  


Bu zaman Türkçeye -di olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır. Geçmiş, bitmiş ve tarihe geçmiş olaylar için kullanılır.  


Yazım Kuralları


Fiiller iki şekile ayrılır

dünzenli fiiller
ve düzensiz fiiller.


Düzenli fiiller (Regular Verbs) :
1. Sonu "e" ile biten fiillere sadece "-d" takısı gelir, diğerlerine ise "-ed" takısı gelir. arrive- arrived smile- smiled visit- visited watch- watched   2. Sonu"-y" ile biten fiillerde (y kalkar) "-ied" takısı gelir. "y" den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir. study- studied bury- buried  


Düzensiz fiiller (Irregular Verbs) :
Düzensiz fiillerin ise ezberlenmesi gerekiyor, tablodaki ikinci sırada olan şekli yazılır. mesela eat (yemek) --> ate = Yesterday I ate sandwich at lunch  


Liste :
Infinitive -Simple Past -Past Participle

arise arose arisen awake awoke awoken be was/were been beat beat beaten become became become befall befell befallen begin began begun behold beheld beheld bend bent bent bite bit bitten bleed bled bled blow blew blown break broke broken bring brought brought build built built burn burnt burnt burst burst burst bust bust bust buy bought bought catch caught caught choose chose chosen come came come cost cost cost creep crept crept cut cut cut deal dealt dealt dig dug dug do did done draw drew drawn dream dreamt dreamt drink drank drunk drive drove driven eat ate eaten fall fell fallen feed fed fed feel felt felt fight fought fought find found found fling flung flung fly flew flown forbid forbade forbidden forecast forecast forecast forget forgot forgotten forgive forgave forgiven forsake forsook forsaken freeze froze frozen get got gotten give gave given go went gone grind ground ground grow grew grown hang hung hung have had had hear heard heard hide hid hidden hit hit hit hold held held hurt hurt hurt keep kept kept kneel knelt knelt know knew known lay laid laid lead led led learn learnt learnt leave left left lend lent lent let let let lie lay lain light lit lit lose lost lost make made made mean meant meant meet met met mistake mistook mistaken pay paid paid prove proved proven put put put read read read ride rode ridden ring rang rung rise rose risen run ran run say said said see saw seen seek sought sought sell sold sold send sent sent set set set shake shook shaken shear sheared shorn shine shone shone shoot shot shot show showed shown shrink shrank shrunk shut shut shut sing sang sung sit sat sat slay slew slain sleep slept slept slide slid slid sling slung slung slit slit slit smell smelt smelt speak spoke spoken speed sped sped spell spelt spelt spend spent spent split split split spoil spoilt spoilt spread spread spread spring sprang sprung stand stood stood steal stole stolen stick stuck stuck sting stung stung strike struck stricken swear swore sworn sweep swept swept swell swelled swollen swim swam swum swing swung swung take took taken teach taught taught tear tore torn tell told told think thought thought throw threw thrown thrust thrust thrust tread trod trodden underlie underlay underlain understand understood understood undertake undertook undertaken wake woke woken wear wore worn weep wept wept win won won wind wound wound write wrote written
 

Olumlu Şekli
Özne + fiil + -ed (yada ikinci sıra) I spent a lot of money last year. (Geçen sene çok para harcadım.) Osman washed his car yesterday. (Dün Osman arabasını yıkadı.)  

Olumsuz Şekli
Özne + didn't + fiil (çekilmemiş hali) I didn't listen to news last night. (Geçen akşam haberleri dinlemedim.) We didn't makea cake yesterday. (Dün kek yapmadık.)  

Soru Şekli
Did + özne + fiil (çekilmemiş hali) Did you play basketball last week? (Geçen hafta basketbol oynadın mı?) Did they stay at home last night? (Geçen hafta evde mi kaldılar?)  
Did they play football yesterday? Yes, they played football yesterday. = Yes, they did. No, they didn't play football yesterday. = No, they didn't. 


Simple Past Bildiren kelimeler


ago: önce yesterday: dün last: geçen last week/month/year: geçen hafta/ay/sene


Exercise:


Cümlelerdeki boşlukları parantez içindeki fiillerle doldurunuz. 1. ..........(you/go) to London yesterday? 2. Yes, I ...........(kisa cevap) 3. I ..........(take) the Eurostar 4. and I ..........(arrive) at Waterloo Station. 5. I ..........(meet) old friends there. 6. They ...........(be) all very happy to see me. 7. I ..........(visit) the town with them. 8. I even ..........(see) Prince Charles! 9. I ..........(go) to Buckingham Palace too! 10. It ..........(be) a wonderful journey!

0
0
0
Yorum Yaz